Granskning av grönt konto


Enligt ramverket för gröna obligationer utses en oberoende extern motpart för att granska stadens rapportering över utställda gröna obligationer och vilka projekt de används till. Det vill säga att kontrollera att ”gröna” upplånade pengar går till ”gröna projekt”. Granskningen sker en gång per år. Rapporten över granskningen finns att läsa nedan.