Upplåning


Göteborgs Stad ger ut kommunobligationer och kommuncertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Nästa emission

Göteborgs nästa emission planeras att ske våren 2024.

Göteborgs Stad ger ut kommunobligationer och kommuncertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Upplåningsstrategin baseras på några huvudpelare:

  • Transparens
  • Investerarvård
  • Färre men större transaktioner
  • Löpande intresse av reverse inquires/private placements
  • Book building används som ett alternativt emissionsförfarande

Syftet med att ha en klar strategi för året är att öka transparensen kring vår upplåning och förutsägbarhet kring oss som emittent.