Kreditbetyg mars 2024

Publicerad 13 mars 2024

Kreditinstitutet S&P Global Rating (Standard & Poor’s) fortsätter att bekräfta stadens betyg, AA+ med stabila utsikter. Göteborgs Stad har sedan år 2007 haft samma kreditbetyg (rating).

Standard & Poor's har publicerat sitt utlåtande om Göteborgs Stads kreditbetyg.

Rapporten finns endast med engelsk text.


Fillista