Green Bond Impact Report 2022


Publicerad 22 juni 2023

Göteborgs Stads rapport är nu publicerad för de gröna obligationernas återrapportering år 2022.

Göteborgs Stads gröna investeringsportfölj är nu uppe i 18.383 miljoner svenska kronor. Under år 2022 blev CO2e-besparingen 24.274 ton. Läs mer i årets Green Bond Impact Report.

Rapporten finns endast att läsas med engelsk text.

Green Bond Impact Report 2022