Kreditbetyg för Göteborgs Stad

Publicerad 13 mars 2023

Kreditinstitutet Standard & Poor’s fortsättar att bekräfta stadens betyg, AA+ med stabila utsikter. Betyget är samma sedan år 2007.

Standard & Poor's har publicerat en uppdaterad analys som finns att läsa här. 

Rapporten finns endast med engelsk text.

Fillista