Göteborg utsedd till en av Europas 100 klimatneutrala städer


Publicerad 28 april 2022

Utnämnandet medför extra resurser finansiellt, men ger också tillgång till kompetensstöd och ett större nätverk för kunskapsutbyte. Det gör att staden kan göra ännu mer och nå klimatmålen snabbare.