Uppdaterad guide för effektrapportering från gröna obligationer

Publicerad 28 mars 2024

Den praktiska guiden för effektrapportering av gröna obligationer, Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, har publicerats i en uppdaterad version.

Guiden innehåller riktlinjer för hur miljönyttan för investeringar finansierade med gröna obligationer kan rapporteras. Den riktar sig i första hand till personer som arbetar med effektrapportering i nordiska offentliga organisationer, men kan vara till nytta för andra emittenter och marknaden för gröna obligationer som helhet.

Rapporten finns endast på engelska.


Fillista