Uppföljning av utförare

Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för uppföljning av privata utförare samt Göteborgs Stads enheter inom den konkurrensutsatta verksamheten. På denna sida kommer du att hitta beslutad plan för uppföljning samt tidplan för uppgifter som ska lämnas till Göteborgs Stad.

Uppföljning av utförare hemtjänst

Uppföljning av utförare daglig verksamhet

GDPR

Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR till godkända utförare enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) och deras medarbetare. Informationen avser delar av den uppföljning som enheten för kontrakt och uppföljning utför. Mer information om hantering av personuppgifter finns på Göteborgs stads hemsida, se Så behandlar kommunen dina personuppgifter.

Brev GDPR för utförare

Brev GDPR till medarbetare