Ersättning och fakturering


Den ersättning du får som utförare regleras av beslutat förfrågningsunderlag. På dessa sidor kan du hitta information om ersättning, betalningsvillkor samt vad en korrekt faktura ska innehålla.