Ändring av platser daglig verksamhet


Under kontraktstiden ska utföraren enligt förfrågningsunderlaget ange platser. På denna sida kan du läsa mer hur du anmäler ändring av platser samt hantering av kö.

Ökning/minskning av platser

Du som privat utförare ska ange antal platser som ställs till förfogande för Göteborgs Stad i valfrihetssystemet. Du får inte sälja platser till andra huvudmän inom det antal platser som du angett i ansökan.

Tänk på att du inte kan ange ett högre antal platser än vad tillståndet från IVO medger.

Anmäla ändrat antal platser

Anmälan om höjning eller sänkning av platser ska ha kommit in till enheten för kontrakt och uppföljning senast den 15:e i månaden för att börja gälla den 1:a i kommande månad. Om du som utförare vill att höjningen ska börja gälla tidigare kan det vara möjligt.

En brukare kan aldrig tvingas byta utförare mot sin vilja för att utföraren vill sänka antal platser.

Anmälan görs genom att maila till enheten för kontrakt och uppföljning: lov@funktionsstod.gotebrog.se

Ledig plats utan kö

Du ska meddela enheten för kontrakt och uppföljning när det finns ledig plats utan kö. Maila till lov@funktionsstod.goteborg.se

Hur många gånger kan du förändra antal platser?

Du kan förändra (höja eller sänka) antal platser maximalt fyra gånger per år.