LOV ska inte avvecklas

Publicerad 23 februari 2023

Kommunfullmäktige har beslutat att behålla valfrihetssystemet enligt lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänst och inom dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Beslut fattades på kommunfullmäktige 27 april i år.