Fyra deltagare i en gruppövning vid ett bord under en lärledarutbildning. Foto: Katarina G Strandberg

Lärledarutbildning

Som lärledare hjälper du till att, i samverkan med dina kollegor, föra strukturerade samtal för att få en djupare förståelse och uppmuntra till att lyfta vardagsproblem för att gruppen ska fortsätta lära och utvecklas.

Lärledarutbildningen utgår ifrån ett konstruktivistiskt förhållningssätt och bygger på beprövad erfarenhet. 

Utbildningen startar varje termin och består av åtta heldagar, där varje träff innehåller en övergripande del och en del där deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i utmaningar från sin verksamhet.

Deltagarna kommer att få fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar. Deltagarna kan med fördel påbörja sitt lärledarskap under utbildningens gång och kommer då också att erbjudas handledning på handledning.

Lärledarutbildning läsåret 2024-25

Nästa omgång av lärledarutbildningen startar i september 2024.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen

Sista anmälningsdag är 19 februari. 

Kontakt

Utvecklingsledare Per Fagerström