Samordningsgruppen för ULF lämnar över förslaget till nationellt avtal till statssekreterarna vid utbildningsdepartementet. Foto: Bodil Båvner

Ett steg närmare nationellt ULF-avtal


Publicerad 3 juli 2023

I juni lämnade en arbetsgrupp över ett förslag till nationellt ULF-avtal till regeringen. Förslaget innebär en storsatsning på praktiknära forskning.

ULF står för utbildning, lärande och forskning och är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som har pågått mellan 2017 och 2021. Nu ska verksamheten bli permanent, och redan under försöksperioden har ULF-avtalet inneburit en utvecklad och fördjupad samverkan mellan universitet och skolor. Ett antal praktiknära forskningsprojekt har fått ULF-medel och genomförts på flera förskolor och skolor i Göteborgs Stad.

- Det här är viktigt för skolutvecklingen i Göteborg. Praktiknära ULF-forskning innebär att huvudman med rektor och lärare samverkar med akademin i hela forskningsprocessen, från forskningsfråga till spridning. Det innebär ett mycket kortare steg till att stärka förskolans och skolans vetenskapliga grund så att det gynnar barn och elever, säger Mats Widigson, lektor på Center för skolutveckling.

Arbetsgruppen är brett förankrad med representanter från både akademi och skolhuvudmän. Tanken är att ett nationellt avtal ska stärka samverkan ytterligare, med målet att utveckla en skola på vetenskaplig grund. Ett nationellt ULF-avtal ska också göra det enklare för individen att kombinera forskning och undervisning genom att vara anställd både hos en skolhuvudman och ett lärosäte.

Det nya avtalsförslaget föreslås gälla i tio år från 1 januari 2025.

Mer information

ulfavtal.se