Illustration: Visuell kommunikation

Anmäl dig till höstens lärledarutbildning


Publicerad 24 maj 2022

Vill du fördjupa dina kunskaper i kollegialt lärande? Anmäl dig till höstens omgång av Center för skolutvecklings lärledarutbildning.

Kollegialt lärande innebär att gemensamt arbeta sig fram till en lösning med stöd av en lärledare. Under utbildningen får du öva på att reflektera och utveckla tillsammans med kollegor. Problemformulering, samtalsmodeller och andra verktyg är ett axplock av de kunskaper du får med dig efter kursen. Till kursens avslutande träff är din rektor inbjuden att delta.

Utbildningen vänder sig till medarbetare i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Den består av åtta tillfällen fördelade på vår- och hösttermin och leds av utvecklingsledaren Per Fagerström.

Höstens lärledarutbildning startar 8 september. Läs mer i Lärtorgets kalender

Film: Röster från lärledarutbildningen 2021

Anmälan 

Oavsett var du jobbar anmäler du dig i Utbildningsportalen: 

Anmälan för dig som jobbar i friskola

Anmälan för dig som jobbar i Göteborgs Stad

Kontakta kursledaren

Utvecklingsledare Per Fagerström
per.fagerstrom@educ.goteborg.se