Två elever samtalar med sin lärare i klassrummet. Foto: Lo Birgersson

Kostnadsfria utbildningar om språk- och kunskapsutvecklande undervisning


Publicerad 10 juni 2021

Vill du kompetensutveckla din personal inom språk- och kunskapsutvecklande undervisning? I höst erbjuder Center för skolutveckling flera kurser inom området. För medarbetare i kommunal grundskola står grundskoleförvaltningen för kostnaden.

För att stärka arbetet med språk- och kunskapsutvecklande undervisning har grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad beslutat att finansiera deltagaravgifterna till språkutvecklande undervisning för kommunala grundskolor.

I höst erbjuder Center för skolutveckling tre helårsutbildningar med olika inriktningar: Reading to learn, Skriva sig till lärande och Teachers College Reading and Writing Project. Vi ser gärna att skolor anmäler två eller flera deltagare.

Reading to learn, R2L
Reading to learn, R2L anordnas för åttonde året i rad och ger lärare gedigna kunskaper i genrepedagogik. Kursen ger lärare strategier för att utveckla elevers läsande och skrivande i alla ämnen och årskurser.

Statistiken från tidigare års utbildningar visar att klyftor mellan hög- och lågpresterande elever minskar på de skolor som arbetar med pedagogiken Reading to learn.

Skriva sig till lärande, STL
STL är en pedagogisk modell där läraren kombinerar pedagogik och digital teknik för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. En viktig del av STL-modellen är formativ återkoppling mellan elever och mellan elev och lärare.

Forskning visar att STL bidrar till ökat lärande och likvärdighet, bland annat minskar skillnaden mellan pojkars och flickors resultat och mellan hög- och lågpresterande elever.

Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP
TCRWP:s syfte är att eleverna ska bli aktiva och skickliga läsare och skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ska stärka lärares ledarskap och organisation i klassrummet, med fokus på elevens personliga möte med texter och en hög tilltro till elevers förmåga.

STL: Mer info och anmälan

R2L: Mer info och anmälan

Teachers College: Mer info  Utbildningen är fullbokad

Läs mer om utbildningar i Center för skolutvecklings regi på goteborg.se

Kontakta oss

R2L: Susanne Staf
susanne.staf@educ.goteborg.se

STL: Helen Henriksson
helen.henriksson@educ.goteborg.se

TCRWP: Karin Olsson
karin.olsson@educ.goteborg.se