Forska om din undervisning


Publicerad 28 januari 2019

Nu är det dags att ansöka till forskarskolan CUL. Du som är anställd i Göteborgs Stad och har lärarexamen kan söka.

Utbildningen innebär att du anställs som doktorand vid Göteborgs universitet eller att din arbetsgivare finansierar dina lönekostnader under studietiden. Utbildningen startar hösten 2019.

Forskarskolan vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, sker i samverkan med Humanistiska, IT-, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet.

Om du vill veta mer kan du besöka informationskvällen på Pedagogen den 4 februari. Då presenteras de olika forskarutbildningsämnena och du kan få tips om vad din ansökan ska innehålla.

Informationskväll

Mer om forskarskolan CUL