Anmälan öppen till Barn- och elevhälsans upptaktsdag


Publicerad 17 maj 2023

Temat för barn- och elevhälsans upptaktsdag är självtillit och motståndskraft och hur vi främjar lärande och psykisk hälsa hos barn och elever. Evenemanget är kostnadsfritt för medarbetare i Göteborgs Stad.


Den 22 september anordnar Center för skolutveckling en upptaktsdag för dig som jobbar inom barn- och elevhälsa eller är rektor i förskolan, grundskolan eller gymnasiet i Göteborgs Stad, friskolor eller andra kommuner. Välkommen att få inspiration och kunskap utifrån aktuell forskning om vad som främjar psykisk hälsa.  

Resiliens och livslång hälsa

Under förmiddagen föreläser Therése Skoog, professor i psykologi vid Göteborgs universitet om resiliens i barns och ungdomars utveckling och skolans roll i att främja resiliens för sina elever.

Gunilla Lönnberg är doktor i medicinsk vetenskap, folkhälsovetare och jobbar som forskare vid Uppsala Universitet. Hennes föreläsning handlar om betydelsen av de första tusen dagarna för livslång hälsa och några pågående forskningsprojekt som handlar om insatser under den här tiden i livet som kan ge familjer en gynnsam start.  

Professionsspecifika föreläsningar på eftermiddagen 

Eftermiddagen består av professionsvisa föreläsningar med Therése Skoog, Sabina Kapetanovic, Elin Hoff Brattberg, Helena Svernling, Yun Chen och Emma Leifler.  

Inbjudan (PDF)

Program (PDF)

Anmälan 

Läs mer och anmäl dig i Lärtorgets kalender

Kontakta oss

För mer information kontakta center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se


Fillista