Ja till förlängt uppehållstillstånd för nyanlända på gymnasiet


Publicerad 4 maj 2017

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att nyanlända ungdomar ska få förlängt uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet. Lagändringen börjar gälla 1 juni i år.

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört.

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Läs mer på riksdagen.se