Fokus på kollegialt lärande


Publicerad 26 juni 2017

Under nästa läsår bjuder Center för skolutveckling in till tre olika aktiviteter på temat kollegialt lärande, för både ledare och pedagoger.

  • Lärledarutbildning: Åtta heldagar för pedagoger inom alla skolformer, med uppdrag att leda det kollegiala lärandet. Lärledarutbildningen riktar sig brett och kommer att anpassas efter deltagarnas behov.

Anmäl deltagare till utvecklingsledare Lotten Ekelund: lotten.ekelund@educ.goteborg.se

  • Att lärleda vidare: Mötesplatser för utbildade lärledare med möjligheter till erfarenhetsutbyte och fördjupning inom lärledarskapet utifrån deltagarnas behov. Mötesplatserna utgår från ett konstruktivistiskt förhållningssätt och består av kollegialt lärande.

Anmäl dig via vårt kalendarium

  • Ledarskap för kollegialt lärande: Utvecklingsträffar för ledare inom alla verksamhetsformer med ett övergripande ansvar inom stadsdelen eller motsvarande och som bygger sin ledningsstrategi utifrån kollegialt lärande. Deltagarna får möjlighet att genom ett kollegialt lärande fördjupa sig i utmaningar från sin verksamhet och i organisationsfrågor, konkreta samtalsmodeller och praktiknära samverkan.

Anmäl dig via vårt kalendarium

Gemensam träff i januari

En lärande organisation lär kontinuerligt av sina verksamhetsnära erfarenheter för att ständigt utvecklas. I januari träffas de tre grupperna för gemensamma diskussioner kring kollegialt lärande.

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Lotten Ekelund
lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Utvecklingsledare Per Fagerström
per.fagerstrom@educ.goteborg.se