Foto: Pixabay

Kurs om nätmobbning startar i september


Publicerad 21 augusti 2017

Minst en av tio skolelever är drabbade av nätmobbning. Vad kan skolan göra?

Under en kurs arrangerad av Center för skolutveckling ger lektorn och psykologen Sofia Berne råd och tips på strategier för att stoppa nätmobbning och på hur man samtalar med de inblandade. 

Kursen bidrar med kunskaper som kan vara till nytta för hela skolan och för skolpersonal som möter nätmobbning i sitt arbete.

Första träffen är 25 september. Anmäl dig via vårt kalendarium
Kontakta Göran Englund:
0703-80 05 73
goran.englund@educ.goteborg.se

Läs mer om diskriminering och kränkande behandling på Center för skolutvecklings webbplats: centerforskolutveckling.goteborg.se