Anmäl dig till våra utbildningar i språk- och kunskapsutvecklande undervisning


Publicerad 19 april 2023

Nu är anmälan öppen till Center för skolutvecklings utbildningar i språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Utbildningarna löper över läsåret 2023-24 och är kostnadsfria för medarbetare i staden.

Sista anmälningsdag för utbildningarna är 10 augusti, med undantag för Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan där 15 juli gäller. 

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, 7,5 hp

Utbildningen ger kunskap om hur vi kan utveckla undervisningen för flerspråkiga barn och elever. Den arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet och bygger på den senaste forskningen inom transspråkande och interkulturalitet. Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

Mer information och anmälan

Genrepedagogik – Reading to Learn

Utbildningen ger förskollärare och lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar barns och elevers läsande och skrivande oavsett ålder och ämne.

Högläsning och strukturerade samtal utifrån skönlitteratur, F-3 (TCRWP)

Forskning visar att högläsningen behöver ge eleverna möjligheter att vara aktiva samtalsdeltagare. På kursen får du, genom koppling mellan teori och praktik, möjlighet att fördjupa dina kunskaper om: 
• Hur man kan skapa strukturer för interaktion i högläsningssituationen
• Hur högläsningen kan bidra till olika sätt att förstå och tolka världen
• Hur man på ett medvetet sätt väljer litteratur och förbereder för högläsningsaktiviteter
Innehållet är inspirerat av arbetssättet Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP. 
Målgrupp: Lärare i F–3. 

Mer information och anmälan

Skriva sig till lärande, STL, åk F-9 och gymnasiet

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om språkutvecklande arbetssätt där pedagogik och digital teknik kombineras för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. Kursen omfattar ett tiotal tillfällen med både fysiska träffar och digitala gruppsamtal. Målgrupp: Lärare i alla ämnen, åk F–9

Mer information och anmälan