Foto: mostphotos.com

Välkommen till lärledarutbildning!


Publicerad 17 maj 2017

Center för skolutveckling bjuder in pedagoger inom alla skolformer till åtta dagars lärledarutbildning under nästa läsår.

Lärande organisation är en central utgångspunkt i Göteborgs Stad. Det lyfts särskilt fram i förskole- och grundskoleutredningen. En lärande organisation lär kontinuerligt av sina verksamhetsnära erfarenheter för att ständigt utvecklas. Därför gör Center för skolutveckling en helhetssatsning för att stödja kollegialt lärande. Bland annat bjuder vi in till denna lärledarutbildning som startar i september 2017 och pågår under hela läsåret. 

Kursens upplägg och innehåll

Utbildningen består av åtta heldagar, där varje träff innehåller en 
övergripande del och en del där deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i utmaningar från sin verksamhet. Lärledarutbildningen utgår ifrån ett konstruktivistiskt förhållningssätt och bygger på beprövad erfarenhet.  

Deltagarna kommer att få fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar.

Anmälan via e-post

Du som är förskolechef eller rektor anmäler deltagare via e-post till utvecklingsledare Lotten Ekelund.

Inbjudan till lärledarutbildning