Victoria Dellgård Brännudd, Nina Haaga och Anna Wirenhed, inspireras av Amanda Hartmans föreläsning under utbildningen i Teachers College, TCRWP. Foto: Katarina G Strandberg

Språk och lärande under vecka 44


Publicerad 30 oktober 2019

Det händer mycket under vecka 44 inom området språk och lärande i Center för skolutvecklings regi.

Amanda Hartman från Columbia University föreläser för pedagoger i årskurs 1-6 på en utbildning med utgångspunkt i TCRWP, Teachers College Reading and Writing Project, om en språk- och kunskapsutvecklande undervisning som utgår från varje elevs alla språkliga tillgångar. Förutom Amanda Hartman föreläser Göteborgs Stads språk-, läs- och skrivutvecklare under utbildningens två dagar.

Lärare från Backegårdsskolan inspireras

Anna Wirenhed och Victoria Dellgård Brännudd från Backegårdsskolan har varit på alla tidigare utbildningar inom Teachers College och vill nu få med fler på skolan i att använda det här arbetssättet. Elva lärare från skolan är med under årets utbildning. De tycker båda att de filmer som Amanda Hartman visar under sin föreläsning är användbara för att sedan kunna jobba vidare med eleverna.

- På två dagar får man med sig så otroligt mycket. De beskrivningar som Amanda Hartman ger känner man så väl igen från sitt klassrum, säger Victoria Dellgård Brännudd.

Skutehagen nystartar med Teachers College

Skutehagens skola jobbar redan med Teachers College sedan tidigare men behöver en nystart, berättar läraren Nina Haaga som deltar i utbildningen tillsammans med sex kollegor.

- Jag tar med mig budskapet att eleverna själva ska få ta ansvar för sitt läsande och skrivande och att min roll som lärare är att coacha och stödja. Och det kan jag till exempel göra genom att prova elevledd högläsning, där eleven får vara lärare för en grupp klasskompisar. Vi måste våga släppa kontrollen och ge dem ansvaret att prova själva.

Skutehagens skola kommer att jobba vidare med Teachers College på sina lärarkonferenser.

- Vi ska välja ut några läs- och skrivuppgifter från den här utbildningen och sätta upp mål. Tanken är att alla ska pröva uppgiften i sitt klassrum under en vecka, berättar Nina Haaga.

Reading to learn ger strategier för att läsa och förstå en text

Utbildningen Reading to learn, R2L, är inne på sitt sjunde år. Med hjälp av Reading to Learn får elever verktyg för att läsa och skriva en text, men också för att förstå vilken funktion texten fyller. Eleverna får strategier för att läsa och förstå en text men också strategier för att skriva i olika genrer.

Den här veckan är det dags för årets deltagare att ses på workshop nummer två för att fördjupa sina kunskaper.

Workshop kring translanguaging

Lärare i Göteborgs Stad får också chansen att lära sig mer om begreppet translanguaging och utveckla sin undervisning för flerspråkiga elever. Deltagarna träffas under åtta tillfällen och får lyssna till forskare inom området och workshoppa med utvecklingsledare och lärare.

Den här veckan föreläser Carla Jonson, docent vid Stockholms universitet. Bergsjöskolan följer upp föreläsningen genom att tillsammans med Center för skolutveckling diskutera hur skolan kan arbeta med translanguaging i klassrummet.