Konferens om mångfald 7-9 juni


Publicerad 5 februari 2017

Mångfaldskonferensen arrangeras av nätverket ENSEC i samarbete med Örebro Universitet och Center för skolutveckling, Göteborgs stad.

Barn och ungdomar har rätt att växa upp och utvecklas fullt ut men fattigdom, sjukdom och flykt är idag en verklighet för många. På konferensen, som har temat mångfald, kan du inspireras och dela med dig av dina erfarenheter för att kunna erbjuda barn goda förutsättningar för att öka deras känsla av sammanhang och delaktighet. 

Konferensen vänder sig till lärare, psykologer, socialarbetare, studenter, forskare eller personer som arbetar med folkhälsa.

Kontakta oss
siggi.olafsson@educ.goteborg.se