Lotten Ekelund, utvecklingsledare på Center för skolutveckling, inledde två utbildningsdagar om Teachers College Reading and Writing Project med fokus på språk och identitet under vecka 44. Foto: Katarina G Strandberg

Språk och identitet i fokus under vecka 44


Publicerad 29 oktober 2018

Under vecka 44 pågår årets utbildning i Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, med fokus på språk och identitet.

Center för skolutveckling arrangerar under höstlovsveckan en utbildning för lärare med utgångspunkt i TCRWP och flerspråkighet.

I årets utbildning medverkar bland andra Carla Jonsson, docent i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, Catharina Tjernberg vid Karlstads Universitet och Göteborgs Stads språk- läs- och skrivutvecklare.

Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med workshoppar och kollegiala samtal. Deltagarna får lyssna till föreläsningar med forskare inom tvåspråkighet och lärande, men också med lärare som själva arbetar med språk- och kunskapsutvecklande undervisning i klassrummet. Stadens språk-, läs- och skrivutvecklare finns tillgängliga för stöd under och efter utbildningen.

Elevens förmåga i centrum

En språk- och kunskapsutvecklande undervisning som utgår från varje elevs alla språkliga tillgångar gynnar elevernas framtidsmöjligheter och tilltro till sin egen förmåga. TCRWP grundar sig i att den språkutvecklande undervisningen ska stötta eleverna i att utveckla en reflekterande och djup läsförståelse. Eleverna ska bli aktiva, skickliga skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Barnets personliga möte med texten, lärarens roll, organisationen i klassrummet och en hög tro på elevens förmåga står i centrum.

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Lotten Ekelund

Utvecklingsledare Karin Olsson