Lisa Molin, lektor och utvecklingsledare på Center för skolutveckling, klipper invigningsbandet tillsammans med handledarna under STL-utbildningen i Göteborg. Foto: Katarina G Strandberg

Lärares STL-utbildning ska höja elevers resultat


Publicerad 23 januari 2019

I veckan börjar ett 60-tal lärare i Göteborg en spännande resa på utbildningen Skriva sig till lärande, STL. Där får de fördjupa sin språkutvecklande undervisning med digitala verktyg som hävstång.

Kursen har tidigare arrangerats i Stockholm av Sveriges kommuner och landsting, SKL, men erbjuds i år i Göteborg. STL-utbildningen leds av sex handledare som själva gått kursen, med stöd av SKL.

Kursdeltagarna guidas genom STL-modellens olika steg med syftet att lära eleverna att ge och ta emot konstruktiv återkoppling på sina texter. 

Centralt i Skriva sig till lärande är att på ett strukturerat sätt använda olika digitala verktyg i undervisningen. Under de nio kurstillfällena får lärarna lektionsplanera enligt STL, analysera sin undervisning och ge återkoppling till varandra.

STL-modellen är framtagen i Sollentuna och blev en nationell satsning 2015. Både forskning och praktisk erfarenhet av modellen visar bland annat att eleverna samarbetar mera, får högre självkänsla samt skriver längre och mer språkligt utvecklade texter med hjälp av STL. Arbetssättet minskar också skillnaden mellan elevers resultat.

De lärare som arbetar enligt STL vittnar också om att de upplever att de utvecklas i sin undervisning och i sin användning av digitala verktyg. Modellen kan användas i samtliga ämnen och i alla åldrar.

Om STL på Pedagog Göteborg