Bokhyllor fyllda med böcker. Foto:unsplash.com

Information om masterprogram i pedagogik


Publicerad 14 februari 2020

Funderar du på att studera pedagogik på avancerad nivå? Pedagogen bjuder in till ett informationsmöte den 26 februari.

På mötet får du en kort introduktion till Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, NoMiA, med särskilt fokus på programmets första kurs Aktionsforskning och skolutveckling.

Studenter som examinerats på programmet berättar om sina studier och examensarbeten.

Anmäl dig till Helena Wallström: helena.wallstrom@gu.se

Läs om mötet i Pedagog Göteborgs kalender