Tammi Gustafsson och Susanne Magne från Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek, NCS, på Skolverket, besökte stadens SLS-nätverk i veckan.

Språk-, läs- och skrivutveckling temat vid Skolverkets besök


Publicerad 23 februari 2023

I veckan gästades stadens språk-, läs- och skrivutvecklarnätverk av två representanter från NCS vid Skolverket. Syftet med besöket var att få en ökad inblick i nätverkets organisation och arbete och utbyta erfarenheter.

NCS är Skolverkets nationella centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek och har i uppdrag att stödja utveckling inom området. Under förmiddagen deltog Tammi Gustafsson och Susanne Magne från NCS vid den ordinarie nätverksträffen och fick ta del av utvecklarnas pågående arbeten med att stötta läs- och skrivundervisningen i stadens grundskolor.

Under eftermiddagen fick NCS möjlighet att träffa flera nyckelpersoner i organisationen runt nätverket, såsom verksamhetsutvecklare vid grundskoleförvaltningen och chefen för Center för skolutveckling.

Karin Olsson och Lisa Molin på Center för skolutveckling leder nätverket i samverkan med grundskoleförvaltningen, och tog också initiativ till träffen.

Under dagens besök fick NCS flera tillfällen att ta del av det gedigna arbete som SLS-utvecklarna, utifrån sin specifika kompetens, gör ute i sina skolområden. Vikten av en god organisation runt utvecklarnas uppdrag blev också tydlig för oss under dagen, eftersom det har visat sig öka möjligheten för skolor att kunna dra nytta av kompetensen utifrån sina lokala behov. I vissa områden står skolor idag på kö för att få stöttning av SLS-utvecklare i sitt arbete, säger Lisa Molin.