Illustration: Visuell kommunikation/Göteborgs Stad

Vetenskapligt nav ska stärka undervisningen i förskolor och skolor


Publicerad 23 februari 2022

Göteborgs fyra skolförvaltningar - grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen - skapar en gemensam organisation för vetenskapligt stöd och forskning för att stärka kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten.

Den nya organisationen ska hjälpa rektorer, förskollärare och lärare att använda forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla undervisningen. Den ska också ge ökade möjligheter för stadens förskolor och skolor att forska på sin egen verksamhet, i samverkan med universitet och högskolor.   

– Göteborgs skolförvaltningar vill äga sin egen kunskapsproduktion och stödja professionerna att arbeta forskningsbaserat. Med egen forskningskapacitet i kommunen kan vi bättre möta behov och utmaningar som stadens rektorer, biträdande rektorer, förskollärare och lärare identifierar. Det blir en resurs för att öka likvärdigheten för barn och elever, säger Tomas Berndtsson på Utbildningsförvaltningen, en av de fyra direktörer som ansvarar för satsningen.

Nav på Center för skolutveckling

Navet i organisationen består av lektorer och en vetenskaplig ledare som är placerade på Center för skolutveckling.

– Det finns åtta lektorer på Center för skolutveckling och vi landade i att det ska finnas ett vetenskapligt nav där och att vi ska anlita en vetenskaplig ledare som har sin grundanställning på Göteborgs universitet, säger Jan Mellgren som är verksamhetschef på CFS och har ingått i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tagit fram förslaget, i tät dialog med direktörerna.

– Den vetenskapliga ledaren ska stödja utvecklingen av den vetenskapliga arenan så att det blir en hög kvalitet på arbetet och målet är att personen är på plats till våren, säger han.

En hög vetenskaplig nivå skapar också förutsättningar för Göteborgs Stad att söka forskningspengar på sikt för att forska kring undervisning och ledarskap.

Förvaltningarna skapar egna vetenskapliga noder

Skolförvaltningarna har nära tillgång till navets resurser men kommer också att organisera egna vetenskapliga stödstrukturer utifrån sina behov, i så kallade noder.