Internationell konferens om mobbning


Publicerad 5 maj 2017

Den 7-9 maj samlas forskare, skolpersonal, beslutsfattare och organisationer för att diskutera mobbning på World Antibullying forum i Stockholm. Göran Englund, utvecklingsledare på Center för skolutveckling i Göteborgs Stad, är en av många föreläsare.

World Antibullying Forum, WABF, arrangeras av organisationen Friends. Under de senaste åren har det hänt mycket inom forskningen om mobbning och annan kränkande behandling. Ny förståelse för mobbningens orsaker och konsekvenser har lett till förbättrade metoder för att förebygga och stoppa mobbning. Forumets övergripande mål är att minska mobbningen bland världens barn och unga genom att låta forskning och yrkesverksamma från hela världen mötas på WABF-konferensen.

Göran Englund arbetar på Center för skolutveckling med frågor om mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Under WABF deltar han i ett rundabordssamtal med ämnet: Rektorer och mobbning – hur undersökningar bland elever bidrar till förändringar i organisationen.

WABF-konferensens webbplats

Kontakta gärna
Utvecklingsledare Göran Englund
070-380 05 73
goran.englund@educ.goteborg.se