Ett foto med böcker i förgrunden och suddiga personer i bakgrunden i ett klassrum. Foto: Lo Birgersson

Testa din forskningsidé på en workshop


Publicerad 19 april 2023

Har du och dina kollegor en idé om vad ni vill utveckla i förskolan och skolan? Ta med er forskningsidé till Center för skolutvecklings workshop om ULF-ansökan.


ULF står för utbildning, lärande och forskning och är en nationell satsning för att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan förskola, skola och akademi.

Den 8 augusti öppnar steg 1 i den första utlysningen av projektmedel för praktiknära forskningsprojekt inom ramen för ULF-avtal. Första steget innebär att skriva en ansökan i form av en forskningsskiss på max två A4-sidor. Där beskriver ni tankarna bakom er forskningsidé och hur ni tänker er att genomföra projektet om ni får möjlighet att vidareutveckla idén.

10 maj klockan 14-17 anordnar Center för skolutvecklings lektorer en workshop om hur en forskningsskiss kan formuleras.

Anmäl dig via e-post med namn och ämnesområde: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se Skriv gärna ned idéer och frågor i förväg.

Mer information

lartorget.goteborg.se: Mer om workshoppen

gu.se: Ansöka om ULF-medel

ulfavtal.se: er om ULF – utveckling, lärande, forskning