Till sidans huvudinnehåll
Flera gröna färdtjänstbilar med skyltar för skolskjuts står uppradade parallellt på Gustaf Adolfs Torg.

Andra typer av serviceresor

Om du har färdtjänst och arbetar eller studerar kan du ansöka om arbets- eller studieresor. Dessa körs av serviceresor i Göteborg, precis som LSS-resor och skolskjuts. Resor till och från vården anordnas däremot av Västra Götalandsregionen.

Arbetsresor och studieresor

Du som har färdtjänst kan ansöka om resor till och från arbetet eller studier. Arbetsresor och studieresor gäller utöver det begränsade antal färdtjänstresor du har tilldelats.

LSS-resor

LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du har blivit beviljad LSS ingår ibland även rätt till vissa resor.

Utflyktsresor

Om ni är fem eller fler färdtjänstresenärer som vill resa tillsammans, till exempel på utflykt, måste ni boka resan minst fem dagar i förväg.

Resor till och från daglig verksamhet

Stadsmiljöförvaltningen har i uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för alla som har svårt att resa på egen hand.

Resor till och från fritidsverksamhet

Hur du ansöker om resor mellan hemmet och fritidshem beror på om barnet går i anpassad grundskola eller i annan skola.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Skolkort och skolskjuts i grundskolan

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Skolskjuts, med till exempel taxi, kan elever som har särskilda behov få.

Förskola och utbildning

Skolkort och skolskjuts i gymnasieskolan

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för kollektivtrafik till och från skolan. Om du av medicinska skäl eller olycksfall behöver åka taxi till och från skolan under en period kan du ansöka om tillfällig elevresa. Du som inte kan resa kollektivt till gymnasiet kan ansöka om skolskjuts.

${loading}