Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

LSS-resor


LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du har blivit beviljad LSS ingår ibland även rätt till vissa resor.

Information om personuppgiftsincident

10 maj 2023

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Informationen i leverantörernas system har vid händelsen gjorts otillgänglig, resor har inte kunnat bokas. Det har efter att leverantörerna själva utrett händelsen inte varit möjligt att fastställa om personuppgifter röjts vid händelsen, men det går inte att utesluta.

Senaste informationen om händelsen

Kontakta socialsekreteraren i din stadsdel om du vill ha mer information om LSS eller om du vill ansöka om LSS. Det är också socialsekreteraren som beslutar om du kan få LSS-resor, och mellan vilka adresser du kan resa. Du kan inte boka resor till andra adresser än de som socialsekreteraren har beslutat om.

När du ska göra en LSS-resa

Serviceresor ansvarar för själva resorna. Du bokar och ändrar dina LSS-resor hos planeringen på serviceresor. Kontakta serviceresor via e-post fastaresor.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se eller telefon 031-368 25 50. Planeringen har telefontid vardagar klockan 8.00–11.00 och 13.00–16.30.

Om du ska resa till och från en daglig verksamhet bokar verksamheten dina resor åt dig. Information om resor till och från daglig verksamhet.

LSS-resor med fast förare

Om du har behov kan du ansöka om fast förare för dina LSS-resor. Fast förare innebär att det kan vara en till tre personer som kör regelbundet och hämtar eller lämnar dig. För att ansöka om fast förare kontaktar du din socialsekreterare.

Det är specialresor på serviceresor som ordnar resorna med fasta förare. Därför ska du som har fast förare höra av dig till specialresor för att boka eller ändra en bokning. Kontakta specialresor via e-post: fastaresor.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se .

Kontakta socialkontoret i din stadsdel

Har du frågor om resor till daglig verksamhet, arbete och sysselsättning så kan du kontakta en socialsekreterare i den stadsdel där du bor.

Kontakta serviceresors kundservice

Om du har synpunkter på dina LSS-resor, kontakta serviceresors kundservice.
${loading}