Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Resor till och från daglig verksamhet


Stadsmiljöförvaltningen har i uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för alla som har svårt att resa på egen hand. Utöver de resor som stadsmiljöförvaltningen redan utför har stadsmiljöförvaltningen efter beslut av kommunfullmäktige 2018 även fått i uppdrag att utföra resor till och från daglig verksamhet inom ramen för LSS.

Information om personuppgiftsincident

10 maj 2023

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Informationen i leverantörernas system har vid händelsen gjorts otillgänglig, resor har inte kunnat bokas. Det har efter att leverantörerna själva utrett händelsen inte varit möjligt att fastställa om personuppgifter röjts vid händelsen, men det går inte att utesluta.

Senaste informationen om händelsen

Din dagliga verksamhet beställer dina resor

När du beviljats daglig verksamhet ingår två kostnadsfria resor inom Göteborg, en resa till din dagliga verksamhet och en resa därifrån. Det är verksamheten som beställer resorna åt dig. Utifrån beslutet om rätten till daglig verksamhet gör stadsmiljöförvaltningen en bedömning av vilken typ av resa du behöver, med utgångspunkt i dina behov. Resorna kan utföras med anpassade fordon som personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller vanlig kollektivtrafik så som buss eller spårvagn.

Resorna är avsedda endast för dig som ska till och från din dagliga verksamhet. Om du har behov av en permanent ledsagare får ledsagaren följa med på resorna, men då måste det finnas i ditt beslut om daglig verksamhet. Du får också ta med dig de hjälpmedel du behöver.

Avboka dina resor om du inte ska resa en dag

Om du inte kommer att resa ska resan bokas av senast en timme innan den ska utföras.

Inför ledigheter eller vid sjukdom är det viktigt att avboka dina resor i så god tid som möjligt, dock senast en timme innan den ska utföras. Annars kommer fordonen att åka ut till din adress helt i onödan. Det finns flera olika om- och avbokningssätt beroende på hur snart din resa ska ske.

  • Om det gäller en resa som ska utföras inom en timma kontaktar du serviceresor via telefon och väljer knappval "boka eller avboka färdtjänst".
  • Om det gäller förändring av enstaka resor inom 14 dagar avbokar du genom att ringa serviceresor på telefon 031-368 25 50 och väljer knappval "återkommande resor". Telefontid kl 8-11 samt 13-15.30.
  • Behöver du ändra resor i ditt fasta schema ska din dagliga verksamhet skicka in blanketten avseende detta ändamål senast 14 dagar innan ändringen ska börja gälla. Kontakta din dagliga verksamhet så hjälper de dig med denna ändring.

Om du som resenär eller din företrädare missar att avboka en resa enligt villkoren ovan räknas resan som utförd och du får ingen ny resa. Du behöver då ordna transport på annat sätt på egen hand. Om du har färdtjänst kan du boka en färdtjänstresa.

Läs de fullständiga resevillkoren för resor till och från daglig verksamhet.

Vi vill veta om något inte fungerar som det ska

Om det uppstår problem i samband med en resa ringer du 031-368 25 50 för att få hjälp. Om du har synpunkter på en redan genomförd resa så kontaktar du kundservice på telefon 031-368 25 50, vardagar kl. 8–12. Det underlättar alltid om du hör av dig i så nära anslutning till den aktuella resan som möjligt.

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor om resor till och från daglig verksamhet så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Öppettider

${loading}