Till sidans huvudinnehåll
Flera gröna färdtjänstbilar med skyltar för skolskjuts står uppradade parallellt på Gustaf Adolfs Torg.

Andra typer av serviceresor

Om du har färdtjänst och arbetar eller studerar kan du ansöka om arbets- eller studieresor. Dessa liksom LSS-resor och skolskjuts körs av serviceresor i Göteborg. Resor till och från vården anordnas däremot av Västra Götalandsregionen.

Information om personuppgiftsincident

10 maj 2023

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Informationen i leverantörernas system har vid händelsen gjorts otillgänglig, resor har inte kunnat bokas. Det har efter att leverantörerna själva utrett händelsen inte varit möjligt att fastställa om personuppgifter röjts vid händelsen, men det går inte att utesluta.

Senaste informationen om händelsen

Arbetsresor och studieresor

Du som har färdtjänst kan ansöka om resor till och från arbetet eller studier. Arbetsresor och studieresor gäller utöver det begränsade antal färdtjänstresor du har tilldelats.

LSS-resor

LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du har blivit beviljad LSS ingår ibland även rätt till vissa resor.

Utflyktsresor

Om ni är fler än fyra färdtjänstresenärer som vill resa tillsammans, till exempel på utflykt, måste ni boka resan minst fem dagar i förväg.

Resor till och från daglig verksamhet

Stadsmiljöförvaltningen har i uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för alla som har svårt att resa på egen hand. Utöver de resor som stadsmiljöförvaltningen redan utför har stadsmiljöförvaltningen efter beslut av kommunfullmäktige 2018 även fått i uppdrag att utföra resor till och från daglig verksamhet inom ramen för LSS.

Resor till och från fritidsverksamhet

För att kunna ansöka om resor mellan hemmet och fritidsverksamhet behöver eleven först ha ett färdtjänsttillstånd.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Skolkort och skolskjuts i grundskolan

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Skolskjuts, med till exempel taxi, kan elever som har särskilda behov få.

Förskola och utbildning

Skolkort och skolskjuts i gymnasieskolan

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för kollektivtrafik till och från skolan. Om du av medicinska skäl eller olycksfall behöver åka taxi till och från skolan under en period kan du ansöka om tillfällig elevresa. Du som inte kan resa kollektivt till gymnasiet kan ansöka om skolskjuts.

${loading}