Till sidans huvudinnehåll

Arbetsresor och studieresor


Du som har färdtjänst kan ansöka om resor till och från arbetet eller studier. Arbetsresor och studieresor gäller utöver det begränsade antal färdtjänstresor du har tilldelats.

Arbetsresor

Du som arbetar och har färdtjänst kan ansöka om resor till och från arbetet. Arbetsresorna räknas inte in i det antal färdtjänstresor du redan har tilldelats. Serviceresor beviljar en tur- och returresa till din arbetsplats varje arbetsdag. Behöver du resa i tjänsten är det arbetsgivaren som ska betala de resorna.

Ansök om arbetsresor

För att ansöka om arbetsresor skickar du in ett arbetsgivarintyg och ett meddelande om att du vill ansöka om arbetsresor. I arbetsgivarintyget ska det stå om du har ett tidsbegränsat vikariat eller en tillsvidareanställning. Det ska också framgå hur många dagar i veckan du arbetar. Använd gärna vår blankett för anställningsintyg för att säkerställa att du får med alla nödvändiga uppgifter.

Blankett för anställningsintyg

Skicka din ansökan till:

Stadsmiljöförvaltningen
Mobilitet och serviceresor
Box 2403
403 16 Göteborg

Studieresor

Du som studerar och har färdtjänst kan ansöka om resor till och från studierna. En studieresa är en resa till och från en utbildning som ger rätt till statligt studiestöd, till exempel högskole- eller universitetsutbildning. Du kan också få studieresor till och från SFI-utbildning. Dina studieresor gäller utöver det begränsade antal färdtjänstresor du tilldelats.

Ansök om studieresor

Om du vill ansöka om studieresor skickar du in ett studieintyg eller ett antagningsbesked från din skola eller institution. Av intyget ska det framgå hur länge kursen varar.

Skicka din ansökan till:

Stadsmiljöförvaltningen
Mobilitet och serviceresor
Box 2403
403 16 Göteborg

Så mycket kostar en resa

En arbetsresa eller studieresa kostar lika mycket som en fritidsresa. Om du arbetar eller studerar utanför Göteborg kan du kontakta oss för att få hjälp att lösa resorna på bästa sätt.

Priser och betalning för färdtjänst

Boka arbetsresor eller studieresor

Om du reser vid samma tider, till samma plats kan du boka in så kallade fasta resor. Ring då serviceresor på telefon 031-368 25 50. Tänk på att avboka när du inte ska åka. Om tiderna du vill åka varierar bokar du resorna på samma sätt som när du reser med vanlig färdtjänst.

Boka färdtjänstresa.

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor om arbetsresor eller studieresor så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Öppettider

${loading}