Till sidans huvudinnehåll

Resor till och från fritidsverksamhet

Hur du ansöker om resor mellan hemmet och fritidshem beror på om barnet går i anpassad grundskola eller i annan skola.

Skillnad på skolskjuts och färdtjänst

Barn som går i anpassad grundskola har rätt till skolskjuts till och från fritidshem och på lov, via grundskoleförvaltningen. Kontakta grundskoleförvaltningen om ditt barn behöver skolskjuts.

Barn som går i andra skolor kan få sin rätt till resor mellan hemmet och fritidshem prövad enligt färdtjänstlagen. För detta krävs först ett färdtjänsttillstånd.

Färdtjänstresor skiljer sig från skolskjutsresor. Färdtjänstresor har till exempel inga fasta förare och resorna samplaneras med andra färdtjänstresenärer. När det gäller skolskjuts så är det däremot möjligt att ansöka om fast förare vid särskilda behov och samplanering sker, med andra elever.

För att kunna få färdtjänst i Göteborg krävs:

  • att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
  • att du har en funktionsnedsättning som varar minst tre månader (enligt en läkares bedömning).
  • att du är folkbokförd i Göteborgs kommun.

Lagar och regler om färdtjänst

Ansök om resor till och från fritidshem

Om du inte har ett färdtjänsttillstånd behöver du först ansöka om det. Ansök om färdtjänst.

Om du redan har ett färdtjänsttillstånd och vill ansöka om resor till och från fritidshem ska du ansöka om dessa resor genom att använda blanketten Ansök om fler resor.

Du måste komplettera din ansökan med ett intyg från fritidshemmet som innehåller följande uppgifter:

  • Fritidshemmets namn och kontaktuppgifter
  • Barnets namn och personnummer
  • Form av omsorg (morgonomsorg, eftermiddagsomsorg eller lovomsorg)
  • Antal dagar per vecka
  • För vilken period (från och med - till och med datum)
  • Om det rör sig om anpassad grundskola eller inte

Skicka in de kompletterande uppgifterna tillsammans med blanketten till adressen som finns angiven på blanketten.

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor om resor till och från fritidsverksamhet så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}