Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Två personer framför dator tittar på papper.

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Om god man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag som du har rätt till och behöver.

Vem kan få en god man?

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man. Det finns därför flera typer av godmanskap.

Ansökan om god man

Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i.

Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Bli god man

Det behövs fler gode män. Genom att engagera dig som god man gör du en viktig insats för personer som har svårt att klara sin vardag själva. Det är ett långsiktigt uppdrag där du kan göra stor skillnad och bidra till stabilitet och trygghet i tillvaron för en medmänniska.

Om överförmyndaren

Överförmyndaren har i uppdrag att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Överförmyndaren utreder också behov av god man och förvaltare.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Här kan du läsa om hur du begär ut ett sådant.

Förvaltarenheten

Förvaltarenheten arbetar som gode män och förvaltare åt vuxna personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Enheten stöder dem i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Kontakta överförmyndaren

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Relaterad information

En äldre och en yngre person vid dator.
Omsorg och stöd

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

På sidan för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare hittar du information om ditt uppdrag. Du hittar också de blanketter du behöver och svar på vanliga frågor.

${loading}