Till sidans huvudinnehåll

Om överförmyndaren


Överförmyndaren har i uppdrag att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Överförmyndaren utreder också behov av god man och förvaltare.

Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion. I Göteborgs Stad har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Nämnden har bland annat i uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare samt att föreslå en lämplig person till uppdraget. En annan viktig funktion är att ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen sker bland annat genom granskning av de ekonomiska redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare är skyldiga att varje år lämna till överförmyndaren.

I ärenden där nämnden fattar beslut är det tjänstepersoner på överförmyndaren som ansvarar för utredningen. Nämnden har i vissa ärenden överlämnat rätten att fatta beslut till tjänstepersonerna. Vissa beslut fattas alltså av nämnden och vissa av enskilda tjänstepersoner på överförmyndaren.

Här kan du läsa reglementet som gäller överförmyndarnämnden.

Överförmyndarens tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarnämndens granskning av gode män, förvaltare och förmyndare styrs av regler i föräldrabalken. Förutom att granska de ekonomiska redovisningar som lämnas in fattar nämnden beslut i vissa ärenden där överförmyndarens medverkan är nödvändig. Till exempel kan en god man eller förvaltare inte sälja eller köpa fastigheter eller bostadsrätter utan överförmyndarens godkännande.

Överförmyndaren utreder även klagomål på gode män och förvaltare.

Kontakta överförmyndaren

Har frågor eller synpunkter kan du kontakta överförmyndaren.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 09 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Överförmyndaren", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 2385
403 16 Göteborg

Öppettider

${loading}