Till sidans huvudinnehåll
Buss kör på en gata, med blommor i förgrunden.

Stadsmiljöförvaltningen

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi ansvarar för många av de platser som göteborgarna använder och besöker varje dag.

Har du skickat mejl som inte kommer fram?

13 april 2023

De gamla mejladresserna till tjänstepersoner som tidigare arbetade på fastighetskontoret, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret fungerar inte längre. Kontakta Kontaktcenter på 031-365 00 00 om du behöver hjälp med att hitta en persons nya mejladress.

Läs mer om ny organisation för stadsutveckling.

Organisation och ledning

Stadsmiljöförvaltningen har ungefär 900 medarbetare fördelat på åtta avdelningar.

Våra verksamheter

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

Så behandlar vi personuppgifter

Stadsmiljöförvaltningen behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på stadsmiljöförvaltningen utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och stadsmiljönämndens färdtjänstutskott.

Naturvårdsrapporter från stadsmiljöförvaltningen

Stadsmiljöförvaltningen tar fram rapporter kring naturvård som vi samlat på denna sida.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i stadsmiljönämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från stadsmiljönämnden.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

${loading}