Till sidans huvudinnehåll

Stadsmiljönämndens uppdrag


Stadsmiljönämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden.

Stadsmiljönämnden beslutar om budget, policyer, mål och inriktning för stadsmiljöförvaltningens verksamhet.

De anställda på förvaltningen verkställer nämndens beslut och utför arbetsuppgifterna.

Göteborgs Stads stadsmiljönämnd består av 11 ledamöter och 6 ersättare.

Exempel på uppdrag och ansvar:

  • utveckla, förvalta och anlägga stadens offentliga rum/befintlig stad
  • besluta om kommunala naturvårdsreservat, naturminnen, biotopskydds-områden
  • vara trafiknämnd och väghållningsmyndighet inom staden
  • kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst
  • ansvara för gaturenhållning, snöröjning med mera av allmänna platser.

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om stadsmiljönämndens arbete så kan du kontakta stadsmiljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}