Till sidans huvudinnehåll
Ordförandeklubba

Socialnämnden Sydväst

Socialnämnden Sydväst beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, folkhälsa och stadsområdet. Socialnämnden Sydväst har också två sociala utskott som beslutar i frågor som rör individärenden.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i socialnämnden Sydväst.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från socialnämnden Sydväst

Nämndens uppdrag

Socialnämnden Sydväst beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, folkhälsa och stadsområdet. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning.

Mötestider

Socialnämnden Sydväst sammanträder cirka en gång i månaden för att besluta om ärenden som rör dess verksamheter.

Budget och årsrapport

Här kan du ta del av socialnämnden Sydvästs budget för 2024. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, men också information om vilka ekonomiska ramar de olika verksamheterna har.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från att du fått beslutet.

I fokus

Pratbubbla med ett hjärta format av händer inuti

Lokala råd och dialoger

Genom råd och dialoger skapar socialnämnden Sydväst förutsättningar för lokal demokrati där invånarna har inflytande och kan vara delaktiga i det som berör dem inom områdena trygghet, krisstöd, samhällsplanering, folkhälsa och samverkan med civilsamhället.

En hand vid en dator

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från att du fått beslutet.

${loading}