Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Budget och årsrapport för socialnämnden Sydväst

Här kan du ta del av socialnämnden Sydvästs budget för 2024. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, men också information om vilka ekonomiska ramar de olika verksamheterna har.

2024 har förvaltningen fått sju mål och femton uppdrag av nämnden. De sju övergripande målen är:

 • Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och ges möjlighet till delaktighet
 • Segregationen i Göteborg ska brytas
 • Göteborg ska klara kompetensförsörjningen
 • Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist
 • Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald
 • Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov
 • Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Förvaltningen tar sig an arbetet utifrån fem målområden, och arbetar över avdelningsgränserna med alla de mål, uppdrag, program och planer som styr oss.

Våra målområden är:

 • Tidiga insatser
 • Arbete och sysselsättning
 • Trygghet och stadsutveckling
 • Delaktighet och tillit
 • Kultur, kvalitet och effektivitet

Här kan du läsa hela budgeten:
 Socialnämnden Sydvästs budget för 2024

Årsrapporten för 2023

Årsrapporten sammanfattar vad förvaltningen gjort under 2023 och hur vi arbetar med de politiska målen och uppdragen. Det som inte gått som förväntat finns med i form av avvikelser. Även det ekonomiska resultatet finns med.

Här kan du läsa hela årsrapporten och alla bilagor, med mer information om utvecklingen inom våra verksamheter: goteborg.se/namndhandlingar. Välj socialnämnden Sydväst och sammanträde 2024-02-07.


Kontakta socialförvaltningen Sydväst

Har du synpunkter eller frågor om socialnämnden Sydväst är du välkommen att kontakta oss

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Sydväst", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

${loading}