Till sidans huvudinnehåll
Zirkongatan

Socialförvaltningen Sydväst

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Organisation och ledning

Här får du information om hur förvaltningen är organiserad utifrån sina uppdrag att skapa förutsättningar för familjer och individer att leva ett tryggt och självständigt liv och att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Förvaltningen ansvarar också för trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa i stadsområdet sydväst, samt att ge stöd åt det lokala föreningslivet.

Våra verksamheter

Socialförvaltningen Sydväst stöttar familjer och individer för att alla ska kunna leva och bo och ha ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen  ansvarar också för aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Andra viktiga verksamheter är föreningsstöd, trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och demokratifrågor.

Så behandlar vi personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur socialförvaltningen Sydväst hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Aktuellt från socialförvaltningen Sydväst

Bilden visar ett skrivbord med en dator och en ordförandeklubba

Inför socialnämnden Sydvästs sammanträde 29 maj 2024

2024-05-17

En rapport om vinterns insatser för personer i hemlöshet och nya lokaler för fritid i södra skärgården. Det är några av ärendena som tas upp på socialnämnden Sydvästs sammanträde 29 maj.

Tre personer står på en balkong

Ny vägledning ska öka tryggheten kring sociala boenden

2024-04-30

När sociala boenden etableras i tätbebyggda områden uppstår ofta oro. Socialförvaltningen Sydväst har därför utarbetat en vägledning för att underlätta samverkan mellan boendena och grannar i området.

Ett fönster med träd utanför och en krukväxt på fönsterbrädan.

Bostad först får bra betyg i ny utvärdering

2024-03-18

Modellen Bostad först riktar sig till hemlösa och har funnits i Göteborg sedan 2013. En ny stor utvärdering visar att många är väldigt positiva, både till lägenheten och stödet.

${loading}