Till sidans huvudinnehåll

Socialförvaltningen Sydväst

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Organisation och ledning

Här får du information om hur förvaltningen är organiserad utifrån sina uppdrag att skapa förutsättningar för familjer och individer att leva ett tryggt och självständigt liv och att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Förvaltningen ansvarar också för trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa i stadsområdet sydväst, samt att ge stöd åt det lokala föreningslivet.

Våra verksamheter

Socialförvaltningen Sydväst stöttar familjer och individer för att alla ska kunna leva och bo och ha ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen  ansvarar också för aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Andra viktiga verksamheter är föreningsstöd, trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och demokratifrågor.

Så behandlar vi personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur socialförvaltningen Sydväst hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Aktuellt från socialförvaltningen Sydväst

Röd leksaksbil av trä
2023-09-15

Socialförvaltningen Sydväst har ingått ett IOP med Högsbo Leksaksbibliotek.

– Verksamheten prickar tydligt in många av våra områden, såväl miljö och trygghet som folkhälsa, säger Madeleine Källvenius, utvecklingsledare, socialförvaltningen Sydväst.

Flyktingboende med ett hjärta i Ukrainas färger som hänger i fönstret
2023-08-31

Unik samverkan kring ukrainska flyktingar lyfts på Frihamnsdagarna

Som enda svenska kommun valde Göteborgs Stad att gå samman med flera idéburna organisationer för att lösa mottagandet för ukrainska flyktingar.

Vy över Norra Dragspelsgatan i Frölunda.
2023-06-20

Nytt samverkansavtal ska stärka Frölunda och Tynnered

Fastighetsägare, polisen och Göteborgs Stad har undertecknat ett så kallat BID-avtal för Frölunda och Tynnered. Målet är att genom samverkan skapa en positiv utveckling i området.

${loading}