Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Socialnämnden Sydvästs uppdrag

Socialnämnden Sydväst beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, folkhälsa och stadsområdet. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning.

Du kan läsa mer om socialförvaltningens Sydvästs uppdrag i Reglemente för socialförvaltningen Sydväst.

I socialnämnden Sydväst sitter politiker som utses av Göteborgs Kommunfullmäktige - elva ledamöter och elva ersättare. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden, vanligtvis sista onsdagen i månaden. Socialnämnden Sydvästs sammanträdestider

Är du intresserad av vilka frågor som tas upp i nämnden kan du läsa föredragningslistor, protokoll och alla handlingar här på webbplatsen. Sök beslut och protokoll

Kontakta din politiker

Har du frågor eller synpunkter på de politiska besluten kan du ringa, skicka brev eller e-post till politikerna: Socialförvaltningen Sydvästs politiker

Utskott

Socialnämnden Sydväst har två sociala utskott som beslutar i frågor som rör individärenden. Individutskottet 1 hanterar framför allt ärenden som rör barn och unga och utskottet 2 hanterar framför allt vuxenärenden. Vardera utskott har fem ordinarie ledamöter och tre ersättare och sammanträder varannan vecka.


Kontakta socialnämnden Sydväst

Har du synpunkter eller frågor om socialnämnden Sydväst är du välkommen att kontakta oss

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Sydväst", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

${loading}