Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Så är grundskoleförvaltningen organiserad

Här kan du läsa om hur grundskoleförvaltningen är organiserad idag, och hur det har sett ut historiskt.

Så är grundskoleförvaltningen organiserad idag

Göteborgs Stads grundskolor är indelade i fyra utbildningsområden med flera skolområden och skolenheter. 2021 genomförde grundskoleförvaltningen en omorganisation för att skapa en sammanhållen skolgång för eleverna.

Skolenhetsutredning

Här hittar du information om arbetet med förändringar i grundskolornas organisation.

Så bildades grundskoleförvaltningen

Efter ett politiskt beslut om att samla all grundskole- och anpassad grundskoleverksamhet i Göteborgs Stad i en central förvaltning., bildades grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen den 1 juli 2018. Här kan du läsa om strategi, inriktning och bakgrund till omorganisationen av grundskolan och anpassad grundskola.
${loading}