Till sidans huvudinnehåll
Elev som leker på en skolgård.

Skolenhetsutredning


Här hittar du information om arbetet med förändringar i grundskolornas organisation.

Bakgrund

Innan Göteborgs grundskoleförvaltning bildades 2018 var alla skolor organiserade under tio stadsdelar. Det gjorde att organisationen av skolorna i Göteborg såg olika ut. På grund av detta fanns det ett behov av att ta reda på hur en mer likvärdig organisering av skolenheterna kan se ut. Därför genomförde grundskoleförvaltningen skolenhetsutredningen under 2019.

Syfte och mål

Syftet med skolenhetsutredningen var att ge förslag på hur organiseringen av skolenheterna kan förbättras och bli mer likvärdig. Målet med en ny skolenhetsorganisationen är att den ska vara långsiktigt hållbar. Den ska ge möjligheter till ökad likvärdighet för eleverna, förbättrade möjligheter till en ekonomi i balans för skolenheterna, starkare stöd till skolenheternas ledning och ökat samarbete och lärande bland medarbetarna på skolan.

Utgångspunkter

Göteborgs grundskoleförvaltning har tre förstärkningsområden. Dessa är:
  • Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande.
  • Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.
  • Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat.
Förstärkningsområdena har fungerat som utgångspunkter i skolenhetsutredningen. En annan utgångspunkt i arbetet med utredningen har varit att öka förutsättningarna för rektorer och pedagoger att vara pedagogiska ledare på skolenheterna. Dessutom är samhällsutveckling och befolkningsutveckling viktiga faktorer för hur en framtida skolenhetsorganisation ska se ut.

Avgränsningar

Det finns vissa saker som inte ingick i skolenhetsutredningen. Till exempel ingick inte måltider, fastigheter och städ i utredningen. Inte heller resursfördelningsmodellen, som bestämmer hur mycket pengar varje skolenhet får, har varit en del av skolenhetsutredningen.

Beslut om ny skolorganisation

Här kan du läsa samlad information om underlag för beslut i nämnden.

Slutrapport och delrapport

Sammanfattning av delrapport från skolenhetsutredningen
Delrapport från skolenhetsutredningen
Slutrapport
Direktiv skolenhetsutredningen

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}