Till sidans huvudinnehåll

Så bildades grundskoleförvaltningen


Efter ett politiskt beslut om att samla all grundskole- och anpassad grundskoleverksamhet i Göteborgs Stad i en central förvaltning., bildades grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen den 1 juli 2018. Här kan du läsa om strategi, inriktning och bakgrund till omorganisationen av grundskolan och anpassad grundskola.

Skolutredning

Under 2016 gjordes en skolutredning för att visa på och utvärdera hur skolans styrning och ledning fungerade under stadsdelsnämnderna. Utredningen skulle också komma fram till förslag på ny organisation för grundskolorna i Göteborgs Stad. Här kan du läsa mer om skolutredningen, Skolutredningen Diarienummer: 1111/15.

Grundskoleförvaltningens resa mot framtidens skola

I den här filmen får du veta mer om vad som hände innan grundskoleförvaltningen bildades. I filmen kan du även följa den resa som grundskoleförvaltningen gjort under grundskolenämndens första mandatperiod. Förvaltningens första period mellan två val, mandatperiod, sträckte sig mellan 2018-2022.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Relaterad information

Förskola och utbildning

Grundskoleförvaltningens förstärkningsområden

Förvaltningens uppdrag är att arbeta med tre förstärkningsområden. Här kan du läsa om våra tre förstärkningsområden, det vi arbetar för.

Förskola och utbildning

Grundskoleförvaltningens årsrapporter och delårsrapporter

Här kan du läsa  grundskoleförvaltningens löpande uppföljning av grundskolenämndens mål och uppdrag.

Förskola och utbildning

Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapporter

Här kan du läsa grundskoleförvaltningen kvalitetsrapporter. Rapporterna beskriver förutsättningarna och resultaten för grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidshem. Rapporterna innehåller också slutsatser och rekommendationer inför kommande år.

Förskola och utbildning

Skolenhetsutredningen

Här kan du läsa om varför grundskoleförvaltningen bildades.

${loading}