Till sidans huvudinnehåll
Fyra elever som leker inomhus på golvet

Så är grundskoleförvaltningen organiserad idag


Göteborgs Stads grundskolor är indelade i fyra utbildningsområden med flera skolområden och skolenheter. 2021 genomförde grundskoleförvaltningen en omorganisation för att skapa en sammanhållen skolgång för eleverna.

Geografisk indelning

Grundskolorna i Göteborgs Stads är indelade i fyra olika utbildningsområden, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Inom varje utbildningsområde finns så kallade skolområden, som kan bestå av en stor skolenhet eller flera små. Varje skolområde har en rektor och skolledning. Det är biträdande rektor som är chef över skolenheten, och jobbar nära lärare och elever. Idag finns det ungefär 138 skolenheter i staden.

Förändringar från 2021

2021 genomförde grundskoleförvaltningen en rad olika förändringar i hur skolorna var organiserade. Bland annat slog vissa skolenheter ihop till en. Det innebär att elever idag inte behöver byta skolenhet lika ofta.

Bakgrund

Politikerna i grundskolenämnden beslutade om en ny organisation för skolenheterna den 24 juni 2020.

Här kan du läsa mer om skolenhetsutredningen.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}