Till sidans huvudinnehåll
illustration med kulturhistoriska skulpturer

Konst och kultur i stadsutvecklingen

I Göteborg ska konst och kultur vara en del av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, och bidra till en öppen och hållbar stad. Därför tar staden avstamp i fem kulturvärden när den växer och utvecklas: kulturmiljöer, kulturella mötesplatser, konst, kreativa verksamheter och identitet.

Stadens kulturmiljöer

Stadens kulturmiljöer är platser som i varierande grad och under olika tidsepoker har präglats av mänsklig verksamhet och aktivitet. De bidrar till att göra Göteborg till just Göteborg.

Kulturella mötesplatser

Göteborgs offentliga rum, närheten mellan människor och möjligheter till möten är en av stadens styrkor. I takt med att staden växer utvecklas nya kulturella mötesplatser.

Kreativa verksamheter

En del av stadens uppdrag är att skapa goda villkor för kulturaktörer och konstnärer och stärka infrastrukturen för de kulturella näringarna. Kreativa verksamheter bidrar till en kreativ stad, genom att det i en tolerant, tillåtande och nätverkande miljö skapas utrymme för innovation.

Områdesidentitet

Ett områdes identitet, det som särskiljer det från andra områden och som gör det igenkännbart, byggs upp och förändras över tid. Som till exempel den gröna undersidan i koppar på Älvsborgsbron som syns i bilden ovan. Samma fysiska miljö kan i olika skeden tolkas på väldigt olika sätt. Det är vi som skapar vår tids berättelser om staden vi bor i.

Konst i stadsutvecklingen

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborg. Sedan 2013 avsätter därför byggande förvaltningar och bolag inom staden minst en procent av byggkostnaderna för konstgestaltning när de bygger nytt, bygger om eller bygger till.

Nyheter om konst och kultur

Skulpturer i blank metall, den ena sträcker sig ut som ett rotsystem över ett torg. Den andra är placerad högst upp på tre smala pelare.
2023-05-11

Liva Isakson Lundin får uppdraget att ta fram ett förslag på konstgestaltning till Avenyn

Tidigare i våras utlystes uppdraget att ta fram ett skissförslag på ny konstgestaltning till Avenyn, i samband med att stråket genomgår en omfattande omvandling. Nu är det klart att konstnären Liva Is…

Bild på kulturföreningen Lyktan i skymningen, genom mörkret lyser lampor i fönstren på Lyktan.
2023-02-23

Nytt kunskapsunderlag om kulturlivets förutsättningar i Göteborg

Var görs kulturen i Göteborg? Den frågan har ställts till det fria kulturlivet vid flera tillfällen och hösten 2022 riktades frågan till kulturutövare verksamma utanför centrum. Resultaten ger en fing…

Illustrationsbild på Avenyn med höghus som längs gatan
2023-02-20

Nu startar arbetet med ny offentlig konst till Avenyn och Götaplatsen

När stadens paradgata får en ny skepnad ska den offentliga konsten integreras i gaturummet. Nu söker Göteborg Stad en konstnär som kan vara med och påverka utformningen av Avenyn, i samarbete med arki…

Två personer i varseljackor drar av stora pappers från en tegelvägg, så att Lisa Larssons konstverk kikar fram.
2023-01-16

Lisa Larson-konstverk såg dagens ljus igen

”Den är jättefin, ännu mäktigare i verkligheten än på bild!” Projektledaren för konst, Laila Ekefäll, synar Lisa Larson-reliefen noggrant när den avtäcks efter två år bakom plywood och papper för att …

Om konst i stadsutvecklingen

Konst på Kortedala torg
Göteborg växer

Konst i stadsutvecklingen

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborg. Sedan 2013 avsätter därför byggande förvaltningar och bolag inom staden minst en procent av byggkostnaderna för konstgestaltning när de bygger nytt, bygger om eller bygger till.

En konstnärlig stol i många färger samt ett smycket trapphus
Göteborg växer

Konstkartan - här hittar du alla konstprojekt i Göteborg

I Göteborg hittar du offentlig konst överallt, till exempel finns det idag runt 1 500 offentliga utomhuskonstverk i staden. På Konstkartan Göteborg kan du läsa om drygt 370 av dem, där hittar du också många av de konstgestaltningar som tillkommit genom enprocentregeln inom stadsutveckling sedan 2013.

${loading}